Urbanistički plan uređenja osječke Tvrđe, 2011. g.